Muudatused digiretseptide väljakirjutamisel

Vastavalt sotsiaalministri määrusele „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ tuleb üldiselt ravimid välja kirjutada toimeainepõhiselt.

Haigekassa selgituse järgi: “Preparaadipõhiselt ravimit välja kirjutades tuleb märkida ravim mitteasendatavaks ning lisada retseptile vastav põhjendus. […] kavatseme muuta retseptikeskust viisil, mille tulemusena aktsepteeritakse ainult määruses sätestatud nõuetele vastavaid retsepte. Selleks kehtestatakse uus kontroll, mis preparaadipõhisel retseptil kontrollib asendamatuse märke ja vastava tekstilise põhjenduse olemasolu”.

Seoses ülaltooduga muutsime tarkvara RAAL.ARST nii, et kindlustuse kontrollimisel ja digiretsepti saatmisel ei saadeta enam retseptikeskusesse ravimpreparaadi infot (saadetakse ainult toimeaine info) juhul, kui retseptil puudub asendamatuse märge. Juhul kui retseptikeskus arvutab mõne ravimi korral soodustuse valesti (selliseid juhtumeid on ette tulnud), siis proovige ravim muuta asendamatuks ja vaadake, mida retseptikeskus sellisel juhul soodustuseks pakub, samuti teatage kindlasti sellistest vigadest või arusaamatustest Haigekassa infotelefonile 16363.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.