Töövõimetuslehe registreerimine ja lõpetamine

Alates 2018. a. maikuust on programmis RAAL.ARST realiseeritud töövõimetuslehe Haigekassas registreerimise ja lõpetamise uued päringud. TVL alustamisel jätke tegemata linnuke lahtrisse “Leht on lõpetatud” ja töövabastuse perioodi lõpukuupäevaks märkige patsiendi tagasikutsumise kuupäev või prognoositav TVL lõpukuupäev ning registreerige TVL alustamine Haigekassas (nupp “TVL registreerimine”).

Kui TVL lõpukuupäev on juba saabunud või on kuni 3 tööpäeva tulevikus, siis saaate lehe lõpetada . Selleks tehke lahtrisse “Leht on lõpetatud” linnuke ja vajutage nuppu “TVL kinnitamine”. Enne lehe lõpetamist saate vajadusel veel muuta Haigekassas registreeritud TVL lõpu kuupäeva.

Peale TVL lõpetamist võite kontrollida, kas see on Haigekassas  korrektselt lõpetatud/kinnitatud. Selleks tehke TVL nimekirja päring (vastav nupp TVL vormil). Kui nimekirjas on vastava TVL juures “Lehe lõpetamise otsus: 6”, siis on leht lõpetatud ja seda uuesti lõpetada/muuta ei saa ilma Haigekassa sekkumiseta.

Lühema (üks vastuvõtt)  lehe saate korraga registreerida ja lõpetada. Selleks tehke lahtrisse “Leht on lõpetatud” linnuke ja vajutage nuppu “TVL registreerimine”.

Järgneva TVL registreerimiseks pange linnuke lahtrisse “Järgnev leht” ja täitke  esmase TVL  ID. Lehtedele paneb ID Haigekassa. Esmase TVL ID saate kopeerida TVL-de nimekirja päringu vastusest.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.