Rubriigiarhiiv: Raviteenuste tarkvara

Raviteenuste tarkvara uuenduste installimine

Kui kasutad Internet Explorerit, siis saad valida: “Do you want to run or save upgrade.exe from www.raal.ee?” Vasta: Run Teiste Internetilehitsejate korral laadi enne uuenduste programm oma kõvakettale ja seejärel käivita see. Windows 7 annab uuenduste käivitamisel mitmeid umbes selliseid … Jätka lugemist

Rubriigid: RAAL.ARST, Raviteenuste tarkvara | Raviteenuste tarkvara uuenduste installimine kommenteerimine on välja lülitatud

Uuendused raviteenuste programmis

Programmi häälestuse aknasse on lisatud väljad: “patsiendi elukoht raviarvele teenuse osutamise asukohaks” – kasulik näiteks hooldusõdedele, kes osutavad teenust patsiendi elukohas.  “patsiendi perearst raviarvele suunavaks arstiks” Need väljad tuleb vajaduse korral märkida, siis täidetakse uue raviteenuste arve lisamisel raviteenuste arve väljad … Jätka lugemist

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Uuendused raviteenuste programmis kommenteerimine on välja lülitatud

Teenuse osutamise asukoha kood raviarvele

Alates 2012 aastast tuleb Haigekassale esitatavatele raviarvetele kanda teenuse osutamise asukoha kood (Statistikaameti klassifikaatori EHAK järgi). Koode võite vaadata siit.  Teenuse osutamise asukoha kood tuleb esitada valla, linna, alevi või küla tasemel. Erandiks on Tallinna linn (EHAK 0784), kus tuleb kasutada … Jätka lugemist

Rubriigid: Arstile, RAAL.ARST, Raviteenuste tarkvara | Teenuse osutamise asukoha kood raviarvele kommenteerimine on välja lülitatud

Sertifikaatide uuendamine (oli: Võimalik probleem kindlustuse kontrolliga)

Kuna Haigekassa kindlustuse kontrolli serveril meri.haigekassa.ee on uus sertifikaat alates 18. jaanuarist ja juursertifikaat on vahetunud, siis kui te ei saa kindlustust kontrollida, asendage programmi häälestuse aknas kindlustuse kontrolli serveri nimes: „meri“ asemel „ookean“ Serveri ookean.haigekassa.ee sertifikaadiga momendil probleeme ei tohiks … Jätka lugemist

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Sertifikaatide uuendamine (oli: Võimalik probleem kindlustuse kontrolliga) kommenteerimine on välja lülitatud

Proteesihüvitiste laadimine failist toimib

Haigekassa on saanud toimima proteesihüvitiste laadimise failist. Kui arved on laetud, siis minge X-tee portaalis: Teenused -> Koondarve esitamine Haigekassale. NB! “Koonarve tüüp” valige “Jooksev kuu” ja “Alates” ning “Kuni” valige need kuupäevad, mil arved X-tee portaali sisestasite (ärge sisestage hüviste teatiste … Jätka lugemist

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Proteesihüvitiste laadimine failist toimib kommenteerimine on välja lülitatud

Raviteenuste 2010 aasta summade ümardamisvahed

Kui raviteenuste programmis koondarve summa ei klapi Haigekassa torus olevaga, siis installige raviteenuste programmi uuendused (versioon 1.2.222) ja lisage uuesti raviteenuste arved koondarvele. Peale seda peaksid summad klappima.

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Raviteenuste 2010 aasta summade ümardamisvahed kommenteerimine on välja lülitatud

Laste hambahaiguste ennetus

Laste hambahaiguste ennetuse arvetel DMF näitaja sisestamiseks on raviteenuste tarkvaras versioon 1.2.220 tehtud täiendus: raviarve diagnooside tabelisse on lisatus veerg „Tunnus“, kuhu saate DFM näitaja sisestada.

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Laste hambahaiguste ennetus kommenteerimine on välja lülitatud

Haigekassa uus hinnakiri ja diagnooside teatmik

Raviteenuste tarkvara viimased uuendused (versioon 1.2.219) ja RAAL.ARST uuendused (teatmike versioon 20110116 ja programmi versioon 1.1003.1008) sisaldavad Haigekassa 2011 aasta korrigeeritud hinnakirja ja korrigeeritud diagnooside teatmikku  (RHK-10 versioon 3). Uuenduste saamiseks tõmmake raviteenuste tarkvara uuendused alla kodulehelt ja uuendage programmi RAAL.ARST käivitamisel … Jätka lugemist

Rubriigid: Arstile, RAAL.ARST, Raviteenuste tarkvara | Haigekassa uus hinnakiri ja diagnooside teatmik kommenteerimine on välja lülitatud

Hambaproteesi hüvitiste saatmine X-tee kaudu

Hambaproteesihüvitiste arvete andmete ettevalmistamiseks X-tee portaali jaoks saate kasutada raviteenuste programmi. Selleks tõmmake alla raviteenuste programmi viimased uuendused (programmi versioon peab olema vähemalt 1.2.216). Siit saate lugeda hambaproteesi hüvitiste X-tee kaudu saatmise juhendit.

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Hambaproteesi hüvitiste saatmine X-tee kaudu kommenteerimine on välja lülitatud

Raviteenuste tarkvara versioon 1.2.204

Raviteenuste tarkvaras on tehtud järgnevad muudatused: Kasutatakse Haigekassast kindlustuse küsimise uut aadressit Hambaproteesi hüvitisel on võimalik muuta koefitsienti koef2 Korrigeeritud diagnooside loetelu Uuendatud ravimite teatmik

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Raviteenuste tarkvara versioon 1.2.204 kommenteerimine on välja lülitatud