Pikemalt RAAL.ARST kohta

Alates 2008 aastast oleme arendanud raviasutuse tarkvara RAAL.ARST. Tarkvara on mõeldud eriarstiabi osutavatele raviasutustele, eriarstidele, töötervishoiuarstidele, hooldusõdedele. Perearstidele ja haiglatele me käesoleval ajal tarkvara arendada ei planeeri, kuna turul on piisavalt teisi vastava suunitlusega tarkvara, eriarstidele sobivat mõistliku hinnaga lahendust on aga raske leida.

Soovitame kõigil eriarstidel, kellel ei ole oma infosüsteemi või kes ei ole seni kasutatava infosüsteemiga rahul, samuti meie Raviteenuste tarkvara seniseid kasutajaid tutvuda meie pakutava uue tarkvaraga RAAL.ARST. Meie Raviteenuste tarkvara senised kasutajad saavad vanast andmebaasist andmed (raviasutuse ja arstide andmed, patsientide register ja tervisekaardid, raviteenuste arved, haigekassa koondarved, väljastatud retseptid) üle kantida uude programmi. Soovitame kõigil vana tarkvara kasutajatel minna üle uuele tarkvarale.

Tarkvara RAAL.ARST kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Nõuded arvutile: 

 • operatsioonisüsteem Windows 7 või uuem (Windows 8, Windows 8.1 või Windows 10).
 • monitori lahutusvõime vähemalt 1024 x 768
 • Interneti ühendus
 • Arvutiga on ühendatud ID kaardi lugeja ja installeeritud uusim ID kaardi tarkvara (ID kaardi tarkvara saate installeerida siit)

Nõuded raviasutusele:

 Tarkvara katsetamiseks kasutaja arvutis on vaja:

1)      Laadida meie kodulehelt ja installeerida oma tööarvutisse paigaldustarkvara : Siit saate tarkvara alla laadida

2)      Täita paigaldusprogrammis tarkvara registreerimisankeet ning saata meile tarkvara registreerimisvõti.

3)      Saadame Teile tarkvara demoversiooni aktiveerimisvõtme. Tarkvara demoversiooni saate 30 päeva jooksul tasuta kasutada.

 • Raviteenuste arvete saatmiseks Haigekassasse peab Teil olema kehtiv leping Haigekassaga, saatmine käib Haigekassa TORU kaudu.
 • Töövõimetuslehtede saatmiseks Haigekassasse ja dokumentide saatmiseks Tervise Infosüsteemi testkeskkonda peab Teil olema sõlmitud leping E-Tervise Sihtasutusega ja saadud sealtsamast oma raviasutusele identifikaatorid (OID-id). Saatmine käib üle X-tee, autentimisega E-Tervise raviasutuste portaalis.
 • Dokumentide saatmiseks Tervise Infosüsteemi töökeskkonda peab Teie raviasutus lisaks olema registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis (AKI ankeedis peab olema märgitud, et  saadate andmeid Tervise Infosüsteemi) ja Teie infosüsteem peab olema läbinud E-Tervise aktsepteerimistesti.

Meditsiini infosüsteemide arengust Eestis ja raviasutuste tarkavarast.

 Ajalugu:

 2002. aastal tekkis raviasutustel kohustus saata raviteenuste arved Haigekassale elektrooniliselt. 2002 aastast alates oleme arendanud Raviteenuste tarkvara (kindlustuse kontroll, raviteenuse arvete saatmine Haigekassale, patsiendi tervisekaardi elektrooniline säilitamine ja retseptide printimine blanketile). Tarkvara arendamisel oleme teinud tihedat koostööd nii Haigekassa kui ka arstidega. Tarkvara on kohandatud pidevalt vastavalt seadusandluse muutumisele ja Haigekassa nõuetele. Seda tarkvara kasutavad käesoleval ajal kümned eriarstid, hambaarstid ja hooldusõed üle Eesti. Käesoleval ajal me eelpool nimetatud tarkvara enam edasi ei arenda ja soovitame kõikidel selle tarkvara kasutajatel üle minna uuele tarkvarale RAAL.ARST.

Käesolev aeg:

 Töövõimetuslehed:

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 114 peavad arstid alates 1. oktoobrist 2009 isikule töövõimetuslehe väljastamisel saatma selle andmed elektrooniliselt Haigekassale.

Haigekassa on teinud võimaluse E-tervise portaalis X-tee  kaudu töövõimetuslehtede saatmiseks (nende arstide jaoks, kellel puudub raviasutuse infosüsteem), aga selle kasutamine on küllaltki ebamugav ja aeganõudev.

Raviasutuse tarkvara kasutamisel on töövõimetuslehtede saatmine tunduvalt lihtsam, kuna töövõimetuslehe väljastamisel patsiendile salvestatakse juba kõik töövõimetuslehe andmed andmebaasis ja saatmiseks on vaja ainult klikkida vastavat nuppu. Raviasutuse tarkvara võimaldab ka pärida Haigekassa andmebaasist mingil perioodil patsiendile teiste arstide poolt väljastatud töövõimetuslehti.

 Digilugu:

Käesoleval ajal on kõigil raviasutustel kohustus sõlmida leping E-tervise Sihtasutusega ja alustada andmete saatmist Tervise infosüsteemi. Täpsemalt loe E-Tervise kodulehelt.

Terviseseisundi kirjelduste saatmine Sotsiaalkindlustusametile:

Alates 2009 a algusest peavad terviseseisundi kirjeldused olema koostatud arvutis. Käesoleval ajal on lubatud neid saata Sotsiaalkindlustusametile kas väljaprinditult (tähitud kirjaga) või elektrooniliselt  (digiallkirjastatult ja SKA vastava osakonna jaoks krüpteeritult). Vaata täpsemalt SKA kodulehelt. Raviasutuse tarkvara võimaldab koostada terviseseisundi kirjeldusi ning printida neid kas paberile või salvestada PDF-faili.

Digiretsept:

Alates 1. jaanuarist 2010 käivitus Retseptikeskuse infosüsteem ja kõik apteegid on kohustatud vastu võtma digiretsepte. Haigekassa on teinud võimaluse E-tervise portaalis X-tee  kaudu digiretseptide saatmiseks  (nende arstide jaoks, kellel puudub raviasutuse infosüsteem), aga selle kasutamine on küllaltki ebamugav ja aeganõudev. Raviasutuse tarkvara kasutamisel on digiretseptide saatmine tunduvalt lihtsam. Raviasutuse tarkvara võimaldab retsepte ka printida blanketile, kuna see võimalus jääb kehtima ka edaspidi (sel juhul digitaliseeritakse paberretsept apteegis). Digiretsepti kasutuselevõtt kergendab arsti tööd, kuna näiteks korduvretsepti vajav patsient ei pea enam isiklikult tulema arsti vastuvõtule, vaid arst võib saata digiretsepti Retseptikeskusesse ning patsient saab seejärel ravimi välja osta suvalisest apteegist.

Käivitunud on E-Tervise Patsiendiportaal, kus patsiendid saavad parandada oma isikuandmeid, määrata endale usaldusisikuid, vaadata enda kohta Tervise infosüsteemi saadetud dokumente, mis pole patsiendile suletud (arst võib dokumendi sulgeda patsiendi jaoks kuni 6 kuuks, kui selle sisu avaldamine võib ravi kahjustada. Nii meditsiinidokumendi koostanud raviarst kui ka patsient võivad dokumendi sulgeda teistele arstidele ja/või patsiendi usaldusisikutele).

Tarkvara RAAL.ARST moodulid:

Raviasutuste tarkvara RAAL.ARST koosneb järgmistest moodulitest:

Ravijuhud (patsientide register, patsiendi üldandmed, kindlustatuse kontroll, ravijuhud, andmevahetus Tervise Infosüsteemiga). See on põhimoodul, mis on kõigile kasutajatele kohustuslik.

 • Haigekassa arved
 • Retsept (nii paberretsepti printimine blanketile kui ka E-retsepti saatmine Retseptikeskusesse)
 • Töövõimetuslehed (väljastamine patsiendile ja saatmine elektrooniliselt Haigekassasse)
 • Ekspertiis (Terviseseisundi kirjelduste koostamine Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisikomisjoni jaoks).
 • Epikriiside moodustamine ja saatmine digilukku

 

Täpsemat infot raviasutuse tarkvara RAAL.ARST kohta saate e-posti teel  raal [ät] raal.ee või telefonidel 442 6680 ja 501 1545 (Jaan Kivaste).