Töövõimetuslehe registreerimine ja lõpetamine

Alates 2018. a. maikuust on programmis RAAL.ARST realiseeritud töövõimetuslehe Haigekassas registreerimise ja lõpetamise uued päringud. TVL alustamisel jätke tegemata linnuke lahtrisse “Leht on lõpetatud” ja töövabastuse perioodi lõpukuupäevaks märkige patsiendi tagasikutsumise kuupäev või prognoositav TVL lõpukuupäev ning registreerige TVL alustamine Haigekassas (nupp “TVL registreerimine”).

Kui TVL lõpukuupäev on juba saabunud või on kuni 3 tööpäeva tulevikus, siis saaate lehe lõpetada . Selleks tehke lahtrisse “Leht on lõpetatud” linnuke ja vajutage nuppu “TVL kinnitamine”. Enne lehe lõpetamist saate vajadusel veel muuta Haigekassas registreeritud TVL lõpu kuupäeva.

Peale TVL lõpetamist võite kontrollida, kas see on Haigekassas  korrektselt lõpetatud/kinnitatud. Selleks tehke TVL nimekirja päring (vastav nupp TVL vormil). Kui nimekirjas on vastava TVL juures “Lehe lõpetamise otsus: 6”, siis on leht lõpetatud ja seda uuesti lõpetada/muuta ei saa ilma Haigekassa sekkumiseta.

Lühema (üks vastuvõtt)  lehe saate korraga registreerida ja lõpetada. Selleks tehke lahtrisse “Leht on lõpetatud” linnuke ja vajutage nuppu “TVL registreerimine”.

Järgneva TVL registreerimiseks pange linnuke lahtrisse “Järgnev leht” ja täitke  esmase TVL  ID. Lehtedele paneb ID Haigekassa. Esmase TVL ID saate kopeerida TVL-de nimekirja päringu vastusest.

Rubriigid: Määratlemata | Töövõimetuslehe registreerimine ja lõpetamine kommenteerimine on välja lülitatud

Raviteenuste tarkvara uuenduste installimine

Kui kasutad Internet Explorerit, siis saad valida: “Do you want to run or save upgrade.exe from www.raal.ee?” Vasta: Run

Teiste Internetilehitsejate korral laadi enne uuenduste programm oma kõvakettale ja seejärel käivita see.

Windows 7 annab uuenduste käivitamisel mitmeid umbes selliseid turvahoiatusi:

1) upgrade.exe is not commonly downloaded and could harm your computer (Delete/ Actions/ View downloads) Vali: Actions

2) (Don’t run this program/ Delete program/ More options) Vali noolest “More options”

3) Avanevatest valikutest (Don’t run this program/ Delete program/ Run anyway) vali “Run anyway”

4) Kas lubate tundmatul programmil oma arvutis muudatusi teha? Vali “Jah”

Windows 8 turvahoiatused on umbes sellised:

1) Windows protected your PC. “Windows SmartScreen prevented an unrecognised application from starting. Running this

application might put your PC at risk.” Vajuta tekstile “More info” (mitte nuppu “OK”)

2) “Publisher: Unknown Publisher Application: upgrade.exe” (Vastusevariandid: Run anyway / Don’t run) Vajuta “Run anyway”

3) “User Account Control. Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer? Program name: setup.exe (Yes/ No)” Vali “Yes”

Kui installatsioonipakett käivitub, siis üldjuhul valige vaikimisi valikud ja vajuta “Next” Kui avaneb arvuti pildiga aken, mille kõrval on tekst “Install all files for Raviarvete programmi uuendused”, siis vajuta arvuti pildiga nupule! (ebaõiged valikud on “Change Folder…” ja “Exit Setup”).

Kui uuendused on installitud, siis ilmub viimane aken tekstiga “Raviarvete programmi uuendused Setup was completed successfully”. Vajuta “OK”

Rubriigid: RAAL.ARST, Raviteenuste tarkvara | Raviteenuste tarkvara uuenduste installimine kommenteerimine on välja lülitatud

Hoidke oma andmete varukoopiaid pilveserveril

Kasutage võimalust hoida oma andmeid tasuta pilveserveril. See on kasulik mitmel juhul:

  • Et teie andmed oleksid turvaliselt alles ka siis, kui midagi juhtub teie arvutiga
  •  Kui te soovite, et saaksite oma andmeid sünkroniseerida mitmes arvutis (näiteks töö- ja koduarvutis)
Pilveserveri kasutajaks saate tasuta registreeruda ja automaatse sünkroniseerimise tarkvara alla laadida aadressilt  Dropbox 
Kui teil on Windows 7 või uuem operatsioonisüsteem, siis võite kasutada sünkroniseerimiseks Microsofti pilve OneDrive
Vajadusel anname meie klientidele abi pilvetarkvara seadistamisel. Samuti aitame häälestada meie poolt välja töötatud raamatupidamise ja raviasutuste tarkvara nii, et varukoopiad laaditakse automaatselt pilveserverile.
Jaan Kivaste

 

Rubriigid: Määratlemata | Hoidke oma andmete varukoopiaid pilveserveril kommenteerimine on välja lülitatud

Uuendused raviteenuste programmis

Programmi häälestuse aknasse on lisatud väljad:

  • “patsiendi elukoht raviarvele teenuse osutamise asukohaks” – kasulik näiteks hooldusõdedele, kes osutavad teenust patsiendi elukohas.
  •  “patsiendi perearst raviarvele suunavaks arstiks”

Need väljad tuleb vajaduse korral märkida, siis täidetakse uue raviteenuste arve lisamisel raviteenuste arve väljad patsiendi vastavate andmetega.

Samuti on lisatud võimalus otsida asukoha koodi (EHAK) asukoha nime järgi.

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Uuendused raviteenuste programmis kommenteerimine on välja lülitatud

Teenuse osutamise asukoha kood raviarvele

Alates 2012 aastast tuleb Haigekassale esitatavatele raviarvetele kanda teenuse osutamise asukoha kood (Statistikaameti klassifikaatori EHAK järgi). Koode võite vaadata siit.  Teenuse osutamise asukoha kood tuleb esitada valla, linna, alevi või küla tasemel. Erandiks on Tallinna linn (EHAK 0784), kus tuleb kasutada EHAK koode linnaosade tasemel. Oleme teinud tarkvarades muudatused, et saaks asukoha koode raviarvetele kanda. Laadige endale programmi uuendused. Allpool on juhend asukoha koodide kandmiseks raviarvetele vastavalt teie poolt kasutatavale tarkvarale. Kui osutate teenust ainult ühes asukohas, siis kantakse vaikimisi asukoha kood uutele raviarvetele programmi häälestuse vaikeväärtustest. Kui osutate teenust mitmes asukohas, siis märkige programmi häälestusse põhilise asukoha kood ja muutke vajadusel asukoha koodi otse raviarvel.

Programmis RAAL.ARST avage menüüst “Häälestus” -> “Oma raviasutused”. Vajutage nuppu “Muuda” ja sisestage väli “Asukoha kood (EHAK järgi)”: näiteks Pärnu linna kood 0625. Salvestage muudatused. Uutele raviarvetele tuleb kood ilma vasakpoolse nullita (625), nii sobib. Vajadusel saate koodi muuta otse raviarve väljal “Asukoha kood (EHAK järgi)”.

Raviteenuste programmis avage programmi häälestuse aken. Sisetage väli “Asukoha kood (EHAK järgi)” (ilma vasakpoolse nullita), näiteks Pärnu linna kood 625. Vajadusel saate koodi muuta otse raviarve väljal “Asukoha kood”.

 

 

Rubriigid: Arstile, RAAL.ARST, Raviteenuste tarkvara | Teenuse osutamise asukoha kood raviarvele kommenteerimine on välja lülitatud

Toimeainepõhise retsepti soodustus

Et retseptikeskuses mõningatel juhtudel tekkivatest toimeainepõhise soodustuse päringute vigadest mööda hiilida, on programmi RAAL.ARST (versioon 1.1003.1034) tehtud järgmine täiendus:

Kui märkida linnuke retsepti lahtrisse „mitte asendada“ JA asendamatuse põhjenduse lahter jätta tühjaks, siis soodustuse päring tehakse ravimpreparaadipõhiselt, aga retsept ise saadetakse toimeainepõhiselt. Enne retsepti saatmist näidatakse sel juhul vastavat hoiatust ja vajaduse korral saab retsepti saatmise katkestada.

Juhul kui retseptikeskus näitab soodustust valesti, võib seda võimalust kasutada (märkida linnuke retsepti lahtrisse „mitte asendada“ JA asendamatuse põhjenduse lahter jätta tühjaks).

Rubriigid: Arstile, RAAL.ARST | Toimeainepõhise retsepti soodustus kommenteerimine on välja lülitatud

Muudatused digiretseptide väljakirjutamisel

Vastavalt sotsiaalministri määrusele „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ tuleb üldiselt ravimid välja kirjutada toimeainepõhiselt.

Haigekassa selgituse järgi: “Preparaadipõhiselt ravimit välja kirjutades tuleb märkida ravim mitteasendatavaks ning lisada retseptile vastav põhjendus. […] kavatseme muuta retseptikeskust viisil, mille tulemusena aktsepteeritakse ainult määruses sätestatud nõuetele vastavaid retsepte. Selleks kehtestatakse uus kontroll, mis preparaadipõhisel retseptil kontrollib asendamatuse märke ja vastava tekstilise põhjenduse olemasolu”.

Seoses ülaltooduga muutsime tarkvara RAAL.ARST nii, et kindlustuse kontrollimisel ja digiretsepti saatmisel ei saadeta enam retseptikeskusesse ravimpreparaadi infot (saadetakse ainult toimeaine info) juhul, kui retseptil puudub asendamatuse märge. Juhul kui retseptikeskus arvutab mõne ravimi korral soodustuse valesti (selliseid juhtumeid on ette tulnud), siis proovige ravim muuta asendamatuks ja vaadake, mida retseptikeskus sellisel juhul soodustuseks pakub, samuti teatage kindlasti sellistest vigadest või arusaamatustest Haigekassa infotelefonile 16363.

Rubriigid: Määratlemata | Muudatused digiretseptide väljakirjutamisel kommenteerimine on välja lülitatud

Sertifikaatide uuendamine (oli: Võimalik probleem kindlustuse kontrolliga)

Kuna Haigekassa kindlustuse kontrolli serveril meri.haigekassa.ee on uus sertifikaat alates 18. jaanuarist ja juursertifikaat on vahetunud, siis kui te ei saa kindlustust kontrollida, asendage programmi häälestuse aknas kindlustuse kontrolli serveri nimes: „meri“ asemel „ookean“

Serveri ookean.haigekassa.ee sertifikaadiga momendil probleeme ei tohiks olla.

Teine (natuke keerukam, aga tulevikule mõeldes igati kasulik) võimalus on installida oma arvutisse uued sertifikaadid. Uusi sertifikaate saate oma arvutisse installida www.sk.ee kodulehelt:

http://www.sk.ee/upload/files/JUUR-SK.PEM.cer

http://www.sk.ee/upload/files/KLASS3-SK.PEM.cer

http://www.sk.ee/upload/files/KLASS3-SK_2010.cer

 

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Sertifikaatide uuendamine (oli: Võimalik probleem kindlustuse kontrolliga) kommenteerimine on välja lülitatud

Proteesihüvitiste laadimine failist toimib

Haigekassa on saanud toimima proteesihüvitiste laadimise failist. Kui arved on laetud, siis minge X-tee portaalis: Teenused -> Koondarve esitamine Haigekassale. NB! “Koonarve tüüp” valige “Jooksev kuu” ja “Alates” ning “Kuni” valige need kuupäevad, mil arved X-tee portaali sisestasite (ärge sisestage hüviste teatiste kuupäevi).

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Proteesihüvitiste laadimine failist toimib kommenteerimine on välja lülitatud

Raviteenuste 2010 aasta summade ümardamisvahed

Kui raviteenuste programmis koondarve summa ei klapi Haigekassa torus olevaga, siis installige raviteenuste programmi uuendused (versioon 1.2.222) ja lisage uuesti raviteenuste arved koondarvele. Peale seda peaksid summad klappima.

Rubriigid: Arstile, Raviteenuste tarkvara | Raviteenuste 2010 aasta summade ümardamisvahed kommenteerimine on välja lülitatud